Xếp hạng: 4.5/5 - 455 phiếu bầu

Hình lập phương là khối đa diện đều, có 6 mặt đều là các hình vuông bằng nhau. Có 12 cạnh bằng nhau và tất cả 8 đỉnh, 3 cạnh gặp nhau tại 1 đỉnh và 4 đường chéo cắt nhau tại 1 điểm. Khối lập phương tượng trưng cho bản ngã của bạn. Những điều bạn nghĩ về khối lập phương phản ánh những gì bạn nghĩ về bản thân mình.

Trang Sức Khối Lập Phương