Tổng: 0

Xem giỏ hàng

Xếp hạng: 4.5/5 - 1249 phiếu bầu

Phụ kiện bạc, phụ kiện trang sức bạc độc đáo, vòng gỗ đeo tay, móng gấu chưa bọc bạc, dây chỉ đỏ, vòng ngọc cẩm thạch.